Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 5 tiết 3 Online

Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 5 có đáp án

Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 5 tiết 3 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Địa lí 11 có đáp án, hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức môn Địa 11 đã học đồng thời ôn luyện kiểm tra giữa kì 1 lớp 11.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11

Trắc nghiệm Địa lý 11 bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực gồm các câu hỏi nhắc đến tình hình xã hội, văn hóa và giáo dục, giúp học sinh lớp 11 nắm bắt được nội dung trọng tâm của bài, nâng cao kết quả học tập môn Địa 11.

 • Diện tích của khu vực Tây Nam Á rộng khoảng:
 • Năm 2005, số dân của khu vực Tây Nam Á là
 • Khu vực Tây Nam Á bao gồm:
 • Khu vực Tây Nam Á không có đặc điểm nào sau đây?
 • Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu vực Trung Á
 • Diện tích các quốc gia sau đây, khu vực Trung Á là khoảng
 • Trong số các quốc gia sau đây, quốc gia không thuộc khu vực Trung Á là
 • Tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ của khu vực Tây Nam Á và Trung Á lần lượt là
 • Quốc gia có diện tích tự nhiên rộng lớn nhất ở khu vực Tây Nam Á là
 • Quốc gia có số dân đông nhất ở khu vực Tây Nam Á (năm 2005) là
 • Quốc gia có diện tích tự nhiên rộng lớn nhất khu vực Trung Á là
 • Quốc gia có số dân đông nhất khu vực Trung Á (năm 2005) là
 • Quốc gia có mật độ dân số thấp nhất trong khu vực Trung Á (năm 2005) là
 • Quốc gia có diện tích nhỏ nhất khu vực Tây Nam Á là
 • Nguyên nhân sâu xa để Tây Nam Á và Trung Á trở thành nơi cạnh tranh ảnh hưởng của nhiều cường quốc là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
14 6.574
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Địa lý lớp 11 Xem thêm