Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Hidrocacbon thơm - Nguồn hidrocacbon thiên nhiên

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 có đáp án

VnDoc hiểu được rằng trong quá trình giảng dạy và học tập môn Hóa học lớp 11 quý thầy cô và các bạn học sinh rất cần có những tài liệu hay để tham khảo, chính vì vậy chúng tôi đã sưu tầm và xin giới thiệu tới bạn: Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Hidrocacbon thơm - Nguồn hidrocacbon thiên nhiên.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Hidrocacbon thơm - Nguồn hidrocacbon thiên nhiên

 • Câu 1:

  Trong phân tử benzen, các nguyên tử C đều ở trạng thái lai hoá:

 • Câu 2:

  Trong phân tử benzen:

 • Câu 3:

  Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là:

 • Câu 4:

  Công thức tổng quát của hiđrocacbon CnH2n+2-2a. Đối với stiren, giá trị của n và a lần lượt là:

 • Câu 5:

  Chât cấu tạo như sau có tên gọi là gì?
  Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 có đáp án

 • Câu 6:

  CH3C6H2C2H5 có tên gọi là:

 • Câu 7:

  Ankylbenzen là hiđrocacbon có chứa:

 • Câu 8:

  Gốc C6H5-CH2- và gốc C6H5- có tên gọi là:

 • Câu 9:

  Điều nào sau đâu không đúng khí nói về 2 vị trí trên 1 vòng benzen?

 • Câu 10:

  Hoạt tính sinh học của benzen, toluen là:

 • Câu 11:

  Phản ứng nào sau đây không xảy ra:

 • Câu 12:

  Tính chất nào không phải của benzen?

 • Câu 13:

  Cho benzen + Cl2 (as) ta thu được dẫn xuất clo A. Vậy A là:

 • Câu 14:

  Phản ứng chứng minh tính chất no; không no của benzen lần lượt là:

 • Câu 15:

  Tính chất nào không phải của benzen

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 172
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Hóa học lớp 11 Xem thêm