Trắc nghiệm toán 11 chương 2 bài 4

Trắc nghiệm Toán lớp 11

Trắc nghiệm toán 11 chương 2 bài 4 với các dạng bài tập liên quan đến phép thử và không gian mẫu nhằm giúp học sinh không chỉ nắm vững kiến thức trọng tâm của bài mà còn nâng cao khả năng thông qua nhiều câu hỏi nâng cao được đưa vào bài trắc nghiệm.

Trắc nghiệm toán 11 chương 2 bài 3 - Phần 2

 • 1
  Trong các thí nghiệm sau thí nghiệm nào không phải là phép thử ngẫu nhiên:
 • 2
  Gieo 3 đồng tiền là một phép thử ngẫu nhiên có không gian mẫu là:
 • 3
  Gieo một đồng tiền và một con súc sắc. Số phần tử của không gian mẫu là:
 • 4
  Gieo 2 con súc sắc và gọi kết quả xãy ra là tích số hai nút ở mặt trên. Số phần tử của không gian mẫu là:
 • 5
  Gieo con súc sắc 2 lần. Biến cố A là biến cố để sau 2 lần gieo có ít nhất một mặt 6 chấm :
 • 6
  Gieo đồng tiền 2 lần. Số phần tử của biến cố để mặt ngửa xuất hiện đúng 1 lần là:
 • 7
  Gieo ngẫu nhiên 2 đồng tiền thì không gian mẫu của phép thử có bao nhiêu biến cố:
 • 8
  Cho phép thử có không gian mẫu Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Các cặp biến cố không đối nhau là:
 • 9
  Một hộp đựng 10 thẻ, đánh số từ 1 đến 10. Chọn ngẫu nhiên 3 thẻ. Gọi A là biến cố để tổng số của 3 thẻ được chọn không vượt quá 8. Số phần tử của biến cố A là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 553
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán lớp 11 Xem thêm