Trắc nghiệm toán 11 chương 2 bài 3 - Phần 1

Trắc nghiệm Toán lớp 11

Để có thể làm tốt các dạng toán liên quan đến nhị thức newton thì VnDoc xin giới thiệu bạn tài liệu tham khảo Trắc nghiệm toán 11 chương 2 bài 3 - Phần 1, được chúng tôi biên tập từ nhiều nguồn nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học cũng như mở rộng vốn hiểu biết của mình.

Trắc nghiệm toán 11 chương 2 bài 3 - Phần 2

Trắc nghiệm toán 11 chương 2 bài 2 - Phần 2

 • 1
  Nếu  thì:
 • 2
  Trong khai triển (2a – b)5, hệ số của số hạng thứ 3 bằng:
 • 3
  Trong khai triển nhị thức (a + 2)n + 6 (n ∈ N). Có tất cả 17 số hạng. Vậy n bằng:
 • 4
  Trong khai triển (3x2 – y)10, hệ số của số hạng chính giữa là:
 • 5
  Trong khai triển (2x – 5y)8, hệ số của số hạng chứa x3.ylà:
 • 6
 • 7
 • 8
  Trong khai triển (2a – 1)6, ba số hạng đầu là:
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
  Trong khai triển (2x – 1)10, hệ số của số hạng chứa x8 là:
 • 13
  Trong khai triển (a – 2b)8, hệ số của số hạng chứa a4.blà:
 • 14
  Trong khai triển (3x – y )7, số hạng chứa x4y3 là:
 • 15
  Trong khai triển (0,2 + 0,8)5, số hạng thứ tư là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 445
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán lớp 11 Xem thêm