Trắc nghiệm chuyên đề tổ hợp - xác suất (Phần 3)

Câu hỏi trắc nghiệm tổ hợp - xác suất có đáp án

Trắc nghiệm chuyên đề tổ hợp - xác suất (Phần 3) là phần tiếp theo trong bộ câu hỏi trắc nghiệm toán xác suất lớp 11 nhằm giúp học sinh không chỉ được ôn luyện lại kiến thức mà còn mở rộng vốn hiểu biết, khả năng trong việc giải quyết các bài tập toán chuyên đề này.

Trắc nghiệm chuyên đề tổ hợp - xác suất (Phần 2)

 • 1
  Một hộp dựng 10 viên bi xanh và 5 viên bi vàng. Có bao nhiêu cách lấy 4 viên bi bất
  kỳ?
 • 2
  Gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần thì n(Ω) là bao nhiêu?
 • 3
  Gieo một đồng tiền liên tiếp 2 lần. Số phần tử của không gian mẫu là?
 • 4
  Gieo một con súc sắc 2 lần. Số phần tử của không gian mẫu là?
 • 5
  Gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần. Tính xác suất của biến cố A: “ lần đầu tiên xuất hiện mặt sấp”. P(A) =
 • 6
  Gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần. Tính xác suất của biến cố A: “ kết qủa của 3 lần gieo là như nhau” P(A) =
 • 7
  Gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần. Tính xác suất của biến cố A: “ có đúng 2 lần xuất hiện mặt sấp”. P(A) =
 • 8
  Gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần. Tính xác suất của biến cố A: “ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp”. P(A) =
 • 9
  Một tổ học sinh có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 người được chọn đều là nữ.
 • 10
  Một tổ học sinh có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 người được chọn không có nữ nào cả.
 • 11
  Một tổ học sinh có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 người được chọn có đúng một người nữ.
 • 12
  Một tổ học sinh có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 người được chọn có ít nhất một nữ.
 • 13
  Một bình chứa 16 viên bi, với 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen, 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất lấy được cả 3 viên bi đỏ.
 • 14
  Một bình chứa 16 viên bi, với 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen, 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất lấy được cả 3 viên bi không đỏ.
 • 15
  Một bình chứa 16 viên bi, với 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen, 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất lấy được 1 viên bi trắng, 1 viên bi đen, 1 viên bi đỏ
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 942
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán lớp 11 Xem thêm