Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 11 - Đạo hàm

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 11 - Đạo hàm

Để ôn tập và củng cố kiến thức về lý thuyết đạo hàm hãy thử sức với Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số lớp 11 - Đạo hàm dưới đây của chúng tôi. Bài tập trắc nghiệm về đạo hàm này gồm có 25 câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh kiến thức về Đạo hàm nhằm giúp các bạn rèn luyện kĩ năng tính đạo hàm. Chúc các bạn làm bài tốt!

Đề thi học kì 2 lớp 11

 

 • Câu 1:
  Tính gần đúng các giá trị sau:
  (1) 
  (2) 
 • Câu 2:
  Cho hàm số . Giá trị của dy tại x0 = 2 với  nhận các giá trị 1; 0,1; 0,01 lần lượt là:
 • Câu 3:
  Tìm đạo hàm của hàm số sau .

 • Câu 4:
  Cho hàm số . Phương trình có tập nghiệm là:

 • Câu 5:
  Hàm số có đạo hàm là:

 • Câu 6:
  Cho hàm số . Phương trình y' = 0 có tập nghiệm là:
 • Câu 7:
  Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai:
 • Câu 8:
  Đồ thị (C) của hàm số  cắt trục hoành tại điểm A. Tiếp tuyến của (C) tại A có phương trình là:
 • Câu 9:
  Cho hàm số y = x3 - 3x2 - 9x - 5. Phương trình y' = 0 có tập nghiệm là:
 • Câu 10:
  Cho hàm số f(x) = xsinx. Gọi K = f(x) + f"(x). Biểu thức rút gọn của K là:
 • Câu 11:
  Cho hàm số. Đạo hàm của hàm số f(x) tại điểm  bằng:
 • Câu 12:
  Hàm số có đạo hàm là:
 • Câu 13:
  Hàm số  có đạo hàm là:

 • Câu 14:
  Giải phương trình  biết y = cosx.

 • Câu 15:
  Cho hàm số 
  Lựa chọn phương án đúng.

 • Câu 16:
  Cho hàm số. Đạo hàm của hàm số tại điểm bằng:

 • Câu 17:
  Cho hàm số . Bất phương trình  có tập nghiệm là:

 • Câu 18:
  Cho hàm số . Phương trình f'(x) = f"(x) có nghiệm là:

 • Câu 19:
  Tính đạo hàm cấp hai của hàm số  ta được:

 • Câu 20:
  Cho hàm số f(x) = msinx + (m + 1)cosx - (2m + 1)x. Điều kiện của m để phương trình f'(x) = 0 có nghiệm là:

 • Câu 21:
  Cho hàm số . Để  với mọi x, các giá trị của m là:

 • Câu 22:
  Tìm hệ số góc k của cát tuyến MN với đường cong (C) , biết hoành độ của M, N lần lượt nhận các giá trị 1, 2.

 • Câu 23:
  Cho hàm số . Phương trình f'(x) = 0 có nghiệm là:

 • Câu 24:
  Hàm số f(t) = sin(sint) có đạo hàm tại là:

 • Câu 25:
  Cho hàm số . Tính  với sai số tuyệt đối không vượt quá , biết 

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
20 3.389
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lớp 11 Xem thêm