Trắc nghiệm chuyên đề tổ hợp - xác suất (Phần 4)

Câu hỏi trắc nghiệm tổ hợp - xác suất có đáp án

Mời các bạn cùng làm Trắc nghiệm chuyên đề tổ hợp - xác suất (Phần 4) với nhiều bài tập tính toán thú vị và bổ ích được VnDoc sưu tầm, biên soạn nhằm giúp học sinh nâng cao khả năng của bản thân, đồng thời làm quen nhiều dạng bài tập khác nhau.

Trắc nghiệm chuyên đề tổ hợp - xác suất (Phần 3)

 • 1
  Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để 3 quyển được lấy ra thuộc 3 môn khác nhau.
 • 2
  Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để 3 quyển được lấy ra đều là môn toán.
 • 3
  Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để 3 quyển được lấy ra có ít nhất một quyển là toán.
 • 4
  Người ta gieo 8 000 lần một đồng xu cân đối thì tần số xuất hiện của mặt ngửa là 4 013. Xác suất thực nghiệm mặt ngửa là:
 • 5
  Với 4 chữ số 1; 2; 3; 4 có thể lập được bao nhiêu số có các chữ số phân biệt?
 • 6
  Trong biểu thức khai triển của: (1 - x2)6, hệ số của số hạng chứa x6
 • 7
  Cho 5 chữ số 0; 1; 2; 3; 4. Từ 5 chữ số đó có thể lập được bao nhiêu chữ số chẵn có năm chữ số sao cho trong mỗi số đó mỗi chữ số trên có mặt một lần?
 • 8
  Trong một hộp có 7 quả cầu xanh, 5 quả cầu đỏ, 4 quả cầu vàng. Chọn ngẫu nhiên 4 quả trong hộp. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho trong 4 quả cầu chọn ra có đủ 3 màu?
 • 9
  Hai người cùng đi câu cá. Xác suất để X câu được ( ít nhất một con ) cá là 0,1; xác suất để Y câu được cá là 0,15. Sau buổi đi câu hai người cùng góp cá lại. Xác suất để hai bạn X và Y không trở về tay không bằng:
 • 10
  Với các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. Lập được bao nhiêu số có 10 chữ số mà trong mỗi số chữ số 5 có mặt đúng 4 lần, các chữ số khác mỗi chữ số có mặt đúng 1 lần.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 691
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán lớp 11 Xem thêm