Trắc nghiệm toán 11 chương 2 bài 1 - Phần 1

Trắc nghiệm Toán lớp 11

Trắc nghiệm toán 11 chương 2 bài 1 - Phần 1 với những bài tập khác về quy tắc đếm giúp học sinh không chỉ được ôn lại kiến thức đã học mà còn nâng cao khả năng của bản thân trong môn Toán đại số lớp 11. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

Trắc nghiệm toán 11 chương 2 bài 1 - Phần 2

 • 1
  Cho các số 1, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số với các chữ số khác nhau:
 • 2
  Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà các chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị?
 • 3
  Có bao nhiêu số tự nhiên có chín chữ số mà các chữ số của nó viết theo thứ tự giảm dần:
 • 4
  Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia hết cho 3 và 2:
 • 5
  Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số:
 • 6
  Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số lập từ các số 0, 2, 4, 6, 8 với điều các chữ số đó không lặp lại:
 • 7
  Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Tổng số cách chọn một người đàn ông và một người đàn bà trong bữa tiệc phát biểu ý kiến sao cho hai người đó không là vợ chồng:
 • 8
  Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đơn gồm 1 món ăn trong 5 món, 1 loại quả tráng miệng trong 5 loại quả tráng miệng và một nước uống trong 3 loại nước uống. Có bao nhiêu cách chọn thực đơn:
 • 9
  Từ các chữ số 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số:
 • 10
  Từ các chữ số 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số?
 • 11
  Cho 6 chữ số 2, 3, 4, 5, 6, 7. số các số tự nhiên chẵn có 3 chữ số lập thành từ 6 chữ số đó:
 • 12
  Cho 6 chữ số 4, 5, 6, 7, 8, 9. số các số tự nhiên chẵn có 3 chữ số khác nhau lập thành từ 6 chữ số đó:
 • 13
  Bạn muốn mua một cây bút mực và một cây bút chì. Các cây bút mực có 8 màu khác nhau, các cây bút chì cũng có 8 màu khác nhau. Như vậy bạn có bao nhiêu cách chọn
 • 14
  Số các số tự nhiên gồm 5 chữ số chia hết cho 10 là:
 • 15
  Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Từ các chữ số đã cho lập được bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số và các chữ số đó phải khác nhau:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 2.016
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán lớp 11 Xem thêm