Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Hóa 11 Kết nối tri thức bài 5

Trắc nghiệm Hóa học 11 Kết nối tri thức bài 5: Ammonium - Muối Ammonium

Trắc nghiệm Hóa 11 Kết nối tri thức bài 5: Ammonium - Muối Ammonium được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo.

Bài viết được tổng hợp gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11 Kết nối tri thức. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng theo dõi và làm bài trắc nghiệm dưới đây.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1:

  Chất nào sau đây có thể làm khô khí NH3 có lẫn hơi nước?

 • Câu 2:

  Tính base của NH3 do

 • Câu 3:

  Cho cân bằng hóa học (trong bình kín) sau:

  N2(khí) + 3H2(khí) ⇄ 2NH3 ; ΔH = -92kJ/mol

  Trong các yếu tố:

  (1) Thêm một lượng N­2 hoặc H2.

  (2) Thêm một lượng NH3.

  (3) Tăng nhiệt độ của phản ứng.

  (4) Tăng áp suất của phản ứng.

  (5) Dùng thêm chất xúc tác.

  Có bao nhiêu yếu tố làm cho cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận?

 • Câu 4:

  Trong phân tử Ammonium, số oxi hoá của nitrogen là

 • Câu 5:

  Có ba dung dịch mất nhãn: NaCl; NH4Cl; NaNO3. Dãy hoá chất nào sau đây có thể phân biệt được ba dung dịch:

 • Câu 6:

  Oxi hoá NH3 bằng CrO3 sinh ra N2, H2O và Cr2O3. Số phân tử NH3 tác dụng với một phân tử CrO3

 • Câu 7:

  Khi dẫn khí NH3 vào bình chứa Cl2 thì phản ứng tạo ra khói trắng. Hợp chất tạo thành có công thức là?

 • Câu 8:

  Ammonia phản ứng được với nhóm chất nào sau đây?

 • Câu 9:

  Dãy các chất đều phản ứng với NH3 trong điều kiện thích hợp là:

 • Câu 10:

  Phản ứng giữa NH3 với chất nào sau đây chứng minh NH3 thể hiện tính base:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 11 Kết nối tri thức

  Xem thêm