Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 10)

Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11 chương 1

Mời các bạn cùng làm Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 10) với nhiều câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập vận dụng nhằm giúp học sinh dễ dàng nắm bắt nội dung bài học, có cơ hội nâng cao khả năng thông qua việc rèn luyện trực tiếp.

Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 9)

  • 1
    Hai điện tích điểm q1 và q2 đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?
  • 2
    Cho bốn vật A,B,C,D kích thước nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại đẩy vật C. Vật C hút vật D. Khẳng định nào sau đây KHÔNG đúng?
  • 3
    Phát biểu nào sau đây về nhiễm điện là ĐÚNG?
  • 4
    Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí
  • 5
    Tổng điện tích dương và tổng điện tích âm trong 1cm3 khí Hiđro điều kiện tiêu chuẩn là:
  • 6
    Khoảng cách giữa một proton và một electron là r=5.10-9 (cm), coi rằng proton và electron là các điện tích điểm. Lực tương tác giữa chúng là:
  • 7
    Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r1=2cm.Lực đẩy giữa chúng là F=1,6.10-4 (N). Độ lớn của hai điện tích đó là:
  • 8
    Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r1=2cm. Lực đẩy giữa chúng là F1=1,6.10-4 (N). Để lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng F2=2,5.10-4 (N) thì khoảng cách r2 giữa chúng là
  • 9
    Hai điện tích điểm q1=+3µC và q2=-3µC, đặt trong dầu (ε=2) cách nhau một khoảng r=3cm. Lực tương tác giữa hai điện tích đó là:
  • 10
    Hai điện tích điểm bằng nhau được đặt trong nước (ε=81) cách nhau 3cm. Lực đẩy giữa chúng bằng 0,2.10-5N. Hai điện tích đó
  • Đáp án đúng của hệ thống
  • Trả lời đúng của bạn
  • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 82
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Vật lý 11

    Xem thêm