Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 9)

Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11 chương 1

Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 9) với nhiều câu hỏi lý thuyết kết hợp bài tập vận dụng giúp học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức trọng tâm đã học, đồng thời nâng cao khả năng của bản thân. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 8)

Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 10)

 • 1
  Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu đoạn mạch gồm hai tụ điện C1 và C2 ghép nối tiếp. Kết luận nào sau đây là ĐÚNG?
 • 2
  Đặt vào hai bản tụ điện một hiệu điện thế U, điện tích của tụ là Q. Năng lượng của tụ điện xác định bởi biểu thức:
 • 3
  Đặt vào hai bản tụ điện có điện dung C một hiệu điện thế U, điện tích của tụ là Q. Biểu thức nào sau đây đúng với biểu thức tính năng lượng của tụ điện:
 • Chọn đáp án
 • 4
 • 5
 • Sử dụng những dữ kiện sau:
  (I) và (II) là các mệnh đề.
  a. (I) đúng, (II) đúng. Hai mệnh đề có tương quan với nhau.
  b. (I) đúng, (II) đúng. Hai mệnh đề không tương quan với nhau.
  c. (I) đúng, (II) sai.
  d. (I) sai, (II) đúng.
  Trả lời các câu 6, 7, 8, 9 và 10
  6. (I) Khi hai tụ điện ghép song song, điện dung của bộ tụ luôn lớn hơn điện dung của mỗi tụ thành phần
  Vì (II) Khi hai tụ điện C1 và C2 ghép song song, điện dung của bộ tụ xác định bởi công thức C=C1+C2
 • 7
  (I) Khi hai tụ ghép song song, điện tích của hai tụ điện luôn có giá trị bằng nhau.
  Vì (II) Khi đặt một hiệu điện thế vào hai đầu đoạn mạch gồm hai tụ điện ghép song song thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện có giá trị như nhau.
 • 8
  (I) Trong tụ điện phẳng, nếu hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện tăng 2 lần thì năng lượng điện trường của tụ điện sẽ tăng 4 lần.
  Vì (II) Đối với tụ điện phẳng, năng lượng điện trường tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai bản tụ
 • 9
  (I) Chỉ có thể mắc song song các tụ điện có điện dung bằng nhau:
  Vì (II) Khi đặt hiệu điện thế vào các tụ điện mắc song song thì mỗi tụ điện đều có chung hiệu điện thế đó
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 58
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Vật lý 11

  Xem thêm