Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 4)

Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11 chương 1

Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 4) với nhiều câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập vận dụng, giúp học sinh dễ dàng nắm bắt kiến thức trọng tâm đã được học đồng thời mở rộng vốn hiểu biết cho bản thân.

Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 3)

Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 5)

 • Sử dụng dữ liệu sau:
  (I) và (II) là các mệnh đề.
  a. (I) đúng, (II) đúng. Hai mệnh đề có tương quan với nhau.
  b. (I) đúng, (II) đúng. Hai mệnh đề không tương quan với nhau.
  c. (I) đúng, (II) sai.
  d. (I) sai, (II) đúng.
  Trả lời các câu 1, 2, 3, 4 và 5
  1. (I) Khi đặt một điện tích điểm trong điện trường thì điện tích chịu tác dụng của lực điện.
  Vì (II) Tính chất cơ bản của điện trường là tác dụng lực điện lên điện tích đặt trong nó
 • 2
  (I) Để mô tả điện trường về phương diện hình học, người ta dùng vectơ cường độ điện trường
  Vì (II) Vectơ cường độ điện trường cho biết hướng và độ lớn của điện trường tại điểm đang xét.
 • 3
  (I) Nguyên lí chồng chất điện trường có thể áp dụng cho hệ điện tích có phân bố liên tục.
  Vì (II) Mỗi điện tích điểm có thể gây ra điện trường xung quanh nó
 • 4
  (I) Trong hệ SI, đơn vị của điện trường là Vôn trên mét (V/m).
  Vì (II) Vôn (V) là đơn vị của hiệu điện thế, còn mét (m) là đơn vị của chiều dài.
 • 5
  (I) Điện trường gây ra bởi điện tích đứng yên gọi là điện trường tĩnh
  Vì (II) Điện trường tĩnh không phải là một trường thế.
 • 6
  Để mô tả điện trường về mặt hình học, người ta dùng:
 • 7
  Tại điểm M trên đường sức điện trường, vectơ cường độ điện trường có phương:
 • 8
  Trong điện trường đều:
 • 9
  Điện phổ cho biết:
 • 10
  Công của lực điện trường tác dụng lên một điện tích chuyển động từ M đến N sẽ:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 142
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 11

Xem thêm