Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 8)

Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11 chương 1

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 8) để củng cố lại kiến thức đã được học trên lớp cũng như rèn luyện khả năng của bản thân thông qua việc tìm ra đáp án cho các câu hỏi lý thuyết và bài tập vận dụng.

Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 7)

Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 9)

 • 1
  Cách đổi đơn vị điện dung nào sau đây là ĐÚNG?
 • 2
  Xét một tụ điện phẳng. Gọi S là diện tích mỗi bản tụ, d là khoảng cách giữa hai bản tụ, ε là hằng số điện môi của chất điện môi đổ đầy giữa hai bản tụ. Trong hệ SI điện dung của tụ điện là:
 • 3
  Đối với tụ điện phẳng, khả năng tích điện của tụ phụ thuộc vào:
 • Sử dụng những dữ kiện sau:
  (I) và (II) là các mệnh đề.
  a. (I) đúng, (II) đúng. Hai mệnh đề có tương quan với nhau.
  b. (I) đúng, (II) đúng. Hai mệnh đề không tương quan với nhau.
  c. (I) đúng, (II) sai.
  d. (I) sai, (II) đúng.
  Trả lời các câu 4,5,6,7 và 8.
  4. (I) Khi tụ điện phẳng tích điện thì điện trường giữa hai bản tụ điện là điện trường đều
  Vì (II) Đối với tụ điện phẳng tích điện, hai bản tụ luôn tích điện trái dấu và có độ lớn bằng nhau.
 • 5
 • 6
  (I) Tụ điện là hệ hai vật dẫn tích điện trái dấu
  Vì (II) Khi tích điện, hai bản của tụ điện phẳng bị nhiễm điện trái dấu và có độ lớn bằng nhau
 • 7
  (I) Khi sử dụng tụ điện, nếu mắc tụ điện quá với hiệu điện thế giới hạn thì lớp điện môi của tụ sẽ bị đánh thủng.
  Vì (II) Khi tụ điện có điện dung C được đặt vào hiệu điện thế U thì điện tích trên mỗi bản tụ là Q=CU
 • 8
  (I) Fara là điện dung của một tụ điện mà khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 1V thì điện tích của tụ là 1C
  Vì (II) Các tụ điện phẳng đều có chung một giá trị điện dung nhất định
 • 9
  Hai tụ điện có điện dung C1 và C2 ghép song song nhau. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U thì điện tích trên mỗi tụ:
 • 10
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 58
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 11

Xem thêm