Bài tập về trọng âm trong Tiếng Anh

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án

Mã số: 02284. Thời gian: 20 phút. Đã có 3.148 bạn thử.

Bài tập trọng âm Tiếng Anh có đáp án

Thử sức mình với Bài tập về trọng âm trong Tiếng Anh. Hãy vận dụng tất cả các quy tắc phát âm mà mình đã được làm quen để cùng bắt đầu kiểm tra lại kiến thức của bản thân trong bài tập trắc nghiệm này, chỉ với 20 câu hỏi bạn sẽ nắm bắt ngay được mình còn thiếu sót và cần bổ sung những gì. 

Bài tập về phát âm trong Tiếng Anh

Bài tập trắc nghiệm ngữ âm căn bản: Cách phát âm nguyên âm trong bảng IPA

 

Pick out the word that has the stress differently from that of the other words:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. a. paper b. tonight c. lecture d. story
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Bắt đầu ngay
99 3.148