Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 4

Câu hỏi ôn tập Tài chính quốc tế có đáp án

Mã số: 07544. Đã có 122 bạn thử.

Trắc nghiệm Tài chính quốc tế

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 4 để làm tài liệu tham khảo được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 3

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế - Phần 5

Câu 1.

Cán cân thanh toán quốc tế của một nước có thực sự là cân đối hay không?

Câu 2.

Khi hiệp ước song phương giữa Việt Nam và Mỹ (BTA) được thực hiện, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam và Đô la Mỹ sẽ biến động như thế nào?

Câu 3.

Chính sách tỷ giá cố định có tác dụng chủ yếu:

Câu 4.

Thâm hụt ngân sách của chính phủ có ảnh hưởng đến cán cân thanh toán quốc tế không?

Câu 5.

Đầu tư quốc tế trực tiếp phụ thuộc vào:

Câu 6.

Trong hình thức FDI, nhà đầu tư chủ yếu là:

Câu 7.

Trong FDI, bên nhận đầu tư có thể:

Câu 8.

Trong FDI, chính phủ các nước thường quy định mức góp vốn của bên đầu tư nước ngoài là:

Câu 9.

Theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi tháng 6/2000, BOT, BTO, BT là hình thức đầu tư

Câu 10.

Việc chuyển vốn và tài sản ra nước ngoài để tiến hành sản xuất kinh doanh với mục đích tìm kiếm lợi nhuận và những mục tiêu kinh tế xã hội nhất định được gọi là:

Bắt đầu ngay
1 122