Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 12

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07080. Đã có 127 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc đã sưu tầm và tổng hợp lại đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 12 để làm tài liệu ôn tập và tham khảo cho các bạn sinh viên giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 10
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 11
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 13
Câu 1.

Thêm cụm từ vào câu sau cho thích hợp: Mâu thuẫn giữa..........................của phép biện chứng với...................của hệ thống triết học của Hêghen

Câu 2.

Mác chỉ ra đâu là hạt nhân hợp lý trong triết học của Hêghen?

Câu 3.

Phoi-ơ-bắc là nhà triết học theo trường phái nào?

Câu 4.

Xét về nội dung tư tưởng của học thuyết, Phoi-ơ-bắc là nhà tư tưởng của giai cấp nào?

Câu 5.

Triết học của nhà triết học nào mang tính chất nhân bản?

Câu 6.

Khẳng định nào sau đây là đúng của Phoi-ơ-bắc?

Câu 7.

Triết học nhân bản của Phoi-ơ-bắc có ưu điểm gì?

Câu 8.

Triết học nhân bản của Phoi-ơ-bắc có hạn chế gì?

Câu 9.

Ông cho rằng: con người sáng tạo ra thượng đế, bản tính con người là tình yêu, tôn giáo cũng là một tình yêu. Ông là ai?

Câu 10.

Phoi-ơ-bắc có nói đến sự "tha hoá" không. Nếu có thì quan niệm của ông thế nào?

Câu 11.

Ưu điểm lớn nhất của triết học cổ điển Đức là gì? 

Câu 12.

Hạn chế lớn nhất của triết học cổ điển Đức là ở chỗ nào?

Câu 13.

Xét về bản chất chủ nghĩa duy vật của Phoi-ơ-bắc là:

Câu 14.

Triết học Mác ra đời vào thời gian nào?

Câu 15.

Triết học Mác - Lênin do ai sáng lập và phát triển?

Bắt đầu ngay
1 127