Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 36

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07171. Đã có 28 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 36 gồm có 16 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 34
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 35
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 37
Câu 1.

Trong một mối quan hệ nhất định cái gì xác định sự vật?

Câu 2.

Tính quy định nói lên sự vật trong một mối quan hệ nhất định đó, gọi là gì?

Câu 3.

Tính quy định nói lên quy mô trình độ phát triển của sự vật được gọi là gì?

Câu 4.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 5.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 6.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là đúng?

Câu 7/

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là đúng?

Câu 8.

Trong hoạt động thực tiễn sai lầm của sự chủ quan, nóng vội là do không tôn trọng quy luật nào?

Câu 9.

Trong hoạt động thực tiễn sai lầm của trì trệ bảo thủ là do không tôn trọng quy luật nào của phép biện chứng duy vật?

Câu 10.

Lênin nói quy luật mâu thẫn có vị trí như thế nào trong phép biện chứng duy vật?

Câu 11.

Trong lý luận về mâu thuẫn người ta gọi hai cực dương và âm của thanh nam châm là gì? 

Câu 12.

Trong lý luận về mâu thuẫn người ta gọi quá trình đồng hoá và dị hoá trong cơ thể sống là gì?

Câu 13.

Trong quy luật mâu thuẫn tính quy định về chất và tính quy định về lượng được gọi là gì?

Câu 13.

Trong quy luật mâu thuẫn tính quy định về chất và tính quy định về lượng được gọi là gì?

Câu 14.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 15.

Theo quan điểm của Chủ nghĩa duy vật biện chứng các mặt đối lập do đâu mà có?

Bắt đầu ngay
1 28