Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 39

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07174. Đã có 43 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 39 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 37
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 38
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 40
Câu 1.

heo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 2.

Theo quan điểm của Chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 3.

Luận điểm sau đây thuộc lập trường triết học nào: "Cái mới ra đời trên cơ sở phá huỷ hoàn toàn cái cũ"?

Câu 4.

Luận điểm sau đây thuộc lập trường triết học nào: "Cái mới ra đời trên cơ sở giữ nguyên cái cũ"?

Câu 5.

Luận điểm sau đây thuộc lập trường triết học nào: "Triết học Mác ra đời trên cơ sở phủ định hoàn toàn các hệ thống triết học trong lịch sử"?

Câu 6.

Sự tự phủ định để đưa sự vật dường như quay lại điểm xuất phát ban đầu trong phép biện chứng được gọi là gì?

Câu 7.

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 8.

Con đường phát triển của sự vật mà quy luật phủ định của phủ định vạch ra là con đường nào?

Câu 9.

Theo quan điểm của Chủ nghĩa duy vật biện chứng luận điểm nào sau đây là sai?

Câu 10.

Vị trí của quy luật phủ định của phủ định trong phép biện chứng duy vật? 

Bắt đầu ngay
1 43