Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 48

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07186. Đã có 52 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 48 gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 46
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 47
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 49
Câu 1.

Nhà triết học đưa ra quan niệm sự sống là kết quả của quá trình biến đổi của bản thân tự nhiên; được phát sinh từ những vật thể ẩm ướt, dưới tác động của nhiệt độ. Ông là ai?

Câu 2.

Người được Arixtốt coi là tiền bối của mình về lôgíc học, ông là ai?

Câu 3.

Tư tưởng về nguồn gốc tâm lý của tín ngưỡng, tôn giáo là vì con người bị ám ảnh bởi những hiện tượng khủng khiếp trong tự nhiên, là của nhà triết học Hy lạp cổ đại nào?

Câu 4.

Người đưa ra luận điểm "vạch ra khuyết điểm của riêng mình tốt hơn là vạch ra khuyết điểm của người khác", ông là ai?

Câu 5.

Ông cho rằng vật chất cũng là cái có thực nhưng không phải là cái tồn tại, nó chỉ là cái bóng của cái tồn tại "ý niệm", ông là ai? 

Câu 6.

Người đầu tiên nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khái niệm trong nhận thức, khi ông cho rằng khám phá ra chân lý đích thực về bản chất sự vật tức là phải hiểu nó ở mức độ khái niệm. Ông là ai?

Câu 7.

Người đưa ra quan điểm rằng ý niệm là đối tượng của nhận thức chân lý bằng sự hồi tưởng của linh hồn bất tử, ông là ai?

Câu 8.

Nhà triết học Hy lạp cổ đại được C.Mác suy tôn là "người khổng lồ về tư tưởng", ông là ai?

Câu 9.

Quá trình tư duy diễn ra qua các khâu: Cơ thể - tác động bên ngoài - cảm giác - tưởng tượng - tư duy, là khái quát của nhà triết học nào?

Câu 10.

Người đưa ra quan điểm trong việc xem xét nhà nước về 3 phương diện: lập pháp, hành pháp và phán xử, ông là nhà triết học nào?

Câu 11.

Thời kỳ trung cổ bắt đầu từ:

Câu 12.

Hình thái kinh tế - xã hội nào thống trị thời kỳ trung cổ ở Tây Âu:

Câu 13.

Người đưa ra quan niệm Thượng đế là một vật thể, ông là ai?

Câu 14.

Ông cho rằng quá trình nhận thức của con người là quá trình nhận thức Thượng đế, nhận thức Thượng đế chỉ để đạt được bởi niềm tin tôn giáo và Thượng đế là chân lý tối cao?

Câu 15.

Thời kỳ hưng thịnh của chủ nghĩa Kinh viện ở Tây Âu thời kỳ trung cổ:

Bắt đầu ngay
1 52