Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 52

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07190. Đã có 28 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 52 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 50
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 51
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 53
Câu 1.

Xét đến cùng, nhân tố có ý nghĩa quyết định sự thắng lợi của một trật tự xã hội mới là:

Câu 2.

Trong 3 đặc trưng của giai cấp thì đặc trưng nào giữ vai trò chi phối các đặc trưng khác:

Câu 3.

Sự phân chia giai cấp trong xã hội bắt đầu từ hình thái kinh tế - xã hội nào?

Câu 4.

Nguyên nhân trực tiếp của sự ra đời giai cấp trong xã hội?

Câu 5.

Đấu tranh giai cấp, xét đến cùng là nhằm:

Câu 6.

Mâu thuẫn đối kháng giữa các giai cấp là do:

Câu 7.

Trong các hình thức đấu tranh sau của giai cấp vô sản, hình thức nào là hình thức đấu tranh cao nhất?

Câu 8.

Vai trò của đấu tranh giai cấp trong lịch sử nhân loại?

Câu 9.

Cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản là:

Câu 10.

Điều kiện thuận lợi cơ bản nhất của cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản trong thời kỳ quá độ:

Bắt đầu ngay
1 28