Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 55

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07194. Đã có 18 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 55 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 53
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 54
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 56
Câu 1.

Những đặc trưng cơ bản của nhà nước:

Câu 2.

Lý luận hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác được V.I.Lênin trình bày khái quát trong tác phẩm nào sau đây:

Câu 3.

Thực chất của cách mạng xã hội là:

Câu 4.

C.Mác viết: "Các học thuyết duy vật chủ nghĩa cho rằng con người là sản phẩm của những hoàn cảnh giáo dục. Các học thuyết ấy quên rằng chính những con người làm thay đổi hoàn cảnh và bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục". Câu nói này trong tác phẩm nào sau đây:

Câu 5.

Điểm xuất phát để nghiên cứu xã hội và lịch sử của C.Mác, Ph.Ăngghen là:

Câu 6.

Tư tưởng về vai trò cách mạng của bạo lực như là phương thức để thay thế xã hội cũ bằng xã hội mới của F.Ăngghen được trình bày trong tác phẩm:

Câu 7.

Đặc trưng nào dễ biến động nhất trong các đặc trưng của dân tộc:

Câu 8.

Chức năng xã hội của nhà nước với tư cách là:

Câu 9.

Chức năng giai cấp của nhà nước bao gồm:

Câu 10.

Nhận xét của V.I.Lênin về một tác phẩm của C.Mác và Ph.Ăngghen: "Tác phẩm này trình bày một cách hết sức sáng tạo và rõ ràng thế giới quan mới chủ nghĩa duy vật triệt để" (tức chủ nghĩa duy vật lịch sử). Đó là tác phẩm:

Bắt đầu ngay
1 18