Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 60

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07199. Đã có 9 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 60 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 58
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 59
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 61
Câu 1.

Đặc điểm của ý thức xã hội thông thường

Câu 2.

Đặc điểm của quy luật xã hội:

Câu 3.

Chỉ rõ quan điểm sai về đấu tranh giai cấp sau đây

Câu 4.

Tiêu chí cơ bản để đánh giá giai cấp cách mạng:

Câu 5.

Vai trò của yếu tố dân tộc trong cuộc đấu tranh giai cấp:

Câu 6.

C.Mác nói về việc phê phán tôn giáo là dể loài người vứt bỏ " những xiềng xích, những bông hoa tưởng tượng" trong tác phẩm nào sau đây?

Câu 7.

Đặc trưng phản ánh của nghệ thuật:

Câu 8.

Để có thể làm chủ đối với hoàn cảnh, con người cần có các khả năng:

Câu 9.

Đặc trưng phản ánh của khoa học?

Câu 10.

Tính chất chung của khoa học?

Bắt đầu ngay
1 9