Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 62

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07201. Đã có 15 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 62 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 60
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 61
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 63
Câu 1.

Ý thức chính trị thực tiễn thông thường được nẩy sinh:

Câu 2.

Đặc trưng của ý thức chính trị:

Câu 3.

Bản chất hệ tư tưởng chính trị xã hội chủ nghĩa?

Câu 4.

Nguồn gốc của đạo đức:

Câu 5.

Cống hiến quan trọng nhất của triết học Mác về bản chất con người:

Câu 6.

Hạt nhân của nhân cách là gì?

Câu 7.

Trong tư tưởng truyền thống Việt Nam, vấn đề nào về con người được quan tâm nhiều nhất?

Câu 8.

Thuật ngữ "Quan hệ sản xuất" lúc đầu được C.Mác gọi là:

Câu 9.

Các quan hệ cơ bản quy định địa vị của giai cấp thường là do:

Câu 10.

"Sợi dây xuyên suốt toàn bộ lịch sử nhân loại" theo C Mác là:

Bắt đầu ngay
1 15