Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 64

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07203. Đã có 46 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 64 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 62
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 63
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 65
Câu 1.

Kết luận sau của Ph. ăng ghen: "Tất cả các cuộc đấu tranh chính trị đều là đấu tranh giai cấp" được viết trong tác phẩm nào?

Câu 2.

Kết cấu giai cấp trong xã hội có giai cấp thường gồm:

Câu 3.

Tính chất của lực lượng sản xuất là:

Câu 4.

Ý thức pháp quyền là toàn bộ những quan điểm, tư tưởng và thái độ của một giai cấp về:

Câu 5.

Những giá trị phổ biến nhất của ý thức đạo đức là những giá trị:

Câu 6.

Định nghĩa kinh điển về tôn giáo của Ph. Ăngghen: "Bất cứ tôn giáo nào cũng chỉ là sự phản ánh hư ảo vào đầu óc con người ta sức mạnh ở bên ngoài chi phối cuộc sống hàng ngày của họ; chỉ là sự phản ánh mà trong đó những sức mạnh ở trên thế gian đã mang sức mạnh siêu thế gian" được viết trong tác phẩm nào?

Câu 7.

Yêu cầu cơ bản của tính khoa học khi xem xét lịch sử xã hội là:

Câu 8.

Quá trình phát triển của cách mạng xã hội là quá trình:

Câu 9.

Đặc điểm nổi bật của tâm lý xã hội là:

Câu 10.

Những sai lầm thiếu sót của các nhà xã hội học trước Mác về tiêu chuẩn của tiến bộ xã hội là:

Bắt đầu ngay
1 46