Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 68

Đề cương ôn tập môn Triết có đáp án

Mã số: 07207. Đã có 70 bạn thử.

Trắc nghiệm môn Triết học

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 68 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 66
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 67
Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học - Phần 69
Câu 1.

Theo quan điểm của Đảng ta thì động lực chủ yếu nhất của sự phát triển đất nước hiện nay là:

Câu 2.

Loại hình giá trị nào xuất hiện sớm nhất trong lịch sử:

Câu 3.

Cá nhân là một hiện tượng có tính lịch sử được hiểu theo nghĩa nào sau đây là đúng?

Câu 4.

Lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội về cơ bản là thống nhất trong xã hội nào?

Câu 5.

Kể tên 2 hình thức của quan hệ giai cấp trong xã hội có giai cấp:

Câu 6.

Thị tộc xuất hiện vào thời kỳ:

Câu 7.

Muốn cho cách mạng xã hội nổ ra và giành thắng lợi, ngoài tình thế cách mạng thì cần phải có:

Câu 8.

Kiểu tiến bộ xã hội nào sau đây là 2 kiểu tiến bộ xã hội không đối kháng? 

Câu 9.

Điều kiện để chuyển hoá nhận thức đạo đức thành hành vi đạo đức:

Câu 10.

Những hình thức nào sau đây thể hiện sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các dân tộc?

Bắt đầu ngay
1 70