Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 10: Động lực học chất điểm

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án

Mã số: 07457. Đã có 325 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 10

Mời các bạn cùng làm bài Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 10: Động lực học chất điểm với nhiều câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng với các dạng bài tập khác nhau giúp học sinh dễ dàng nắm bắt kiến thức trọng tâm của bài, đồng thời mở rộng khả năng cũng như nâng cao kiến thức vật lý của bản thân.

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 10: Động học chất điểm

1

Định luật I Niutơn xác nhận rằng:

2

Chọn đáp án đúng. Công thức định luật II Niutơn:

3

Nếu một vật đang chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên nó giảm đi thì gia tốc của vật

4

Một người thực hiện động tác nằm sấp, chống tay xuống sàn nhà để nâng người lên. Hỏi sàn nhà đẩy người đó như thế nào?

5

Khi một vật chỉ chịu tác dụng của một vật khác duy nhất thì nó sẽ:

6

Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn:

7

Hệ thức của định luật vạn vật hấp dẫn là:

8

Công thức của định luật Húc là:

9

Kết luận nào sau đây không đúng đối với lực đàn hồi.

10

Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì có:

11

Công thức của lực ma sát trượt là:

12

Biểu thức tính độ lớn của lực hướng tâm là:

13

Công thức tính thời gian chuyển động của vật ném ngang là:

14

Công thức tính tầm ném xa của vật ném ngang là:

15

Chọn phát biểu đúng. Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là

Bắt đầu ngay
2 325