Đề kiểm tra 1 tiết môn Hình học lớp 7 - Chương 2

Trắc nghiệm môn Toán lớp 7 có đáp án

Mã số: 01432. Thời gian: 25 phút. Đã có 7.419 bạn thử.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hình học lớp 7 - Chương 2

Tham gia làm bài test của chúng tôi để ôn tập và củng cố lại kiến thức trong Chương 2 môn Hình học lớp 7 và ôn thi học kì 2 lớp 7 môn Toán. Đề thi được cấu trúc theo hình thức trắc nghiệm với các câu hỏi chủ yếu xoay quanh nội dung kiến thức về Tam giác, giúp các em nắm rõ kiến thức bài học hơn. Chúc các em làm bài tốt!

Đề kiểm tra Đại số Chương 1 môn Toán lớp 7

 

Câu 1:
Cho tam giác ABC cân tại C, kết luận nào sau đây là đúng?
Câu 2:
Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau: 
Câu 3:
Trong một tam giác vuông có: 
Câu 4:
Tam giác ABC có AB = 4cm, AC = 5cm, BC = 3cm có thể kết luận: Tam giác ABC
Câu 5:
Tổng ba góc của một tam giác bằng: 
Câu 6:
Tam giác ABC vuông tại A, biết số đo góc C bằng 520. Số đo góc B bằng:
Câu 7:
Tam giác MNP cân tại P. Biết góc N có số đo bằng 50o. Số đo góc P bằng:
Câu 8:
Trong các tam giác có các kích thước sau đây, tam giác nào là tam giác vuông?
Câu 9:
Tam giác ABC và DEF có AB = ED, BC = EF. Thêm điều kiện nào sau đây để hai tam giác ABC và DEF bằng nhau?
Câu 10:
Góc ngoài của tam giác bằng:
Câu 11:
Chọn câu sai:
Câu 12:
Cho tam giác ABC có số đo các góc A, B, C tỉ lệ với 3; 4; 2. Số đo các góc A, B, C lần lượt bằng:
Câu 13:
Cho tam giác ABC và tam giác DEF có AB = DF; góc B = góc D, BC = DE. Hãy chọn câu đúng.
Câu 14:
Chọn khẳng định sai.
Câu 15:
Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 100thì mỗi góc ở đáy sẽ có số đo là:
Câu 16:
Nếu tam giác ABC có AB = 13cm; AC = 12cm; BC = 5cm thì tam giác ABC:
Câu 17:
Tam giác ABC có AB = AC, góc A = 60o. Tam giác ABC là tam giác gì?
Câu 18:
Cho tam giác ABC cân tại B, kết luận nào sau đây là đúng?
Bắt đầu ngay
151 7.419