Đề kiểm tra 15 phút bài Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

Kiểm tra 15 phút Toán lớp 3 có đáp án

Mã số: 12518. Đã có 57 bạn thử.

Trắc nghiệm Toán 3 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút bài Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng là đề kiểm tra môn Toán lớp 3 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 3 trên VnDoc.com là tập hợp các dạng đề 15 phút theo bài, giúp các em học sinh ôn tập các dạng toán khác nhau, từ đó nâng cao khả năng giải Toán 3. Các em học sinh hãy tự luyện sau mỗi bài học trên lớp để ghi nhớ và thực hành nhuần nhuyễn các dạng Toán đã được học trong SGK, chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Mời các bạn tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 3 bài 3

1. Điểm nào nằm giữa A và D?

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 3 bài 3

2. Cho hình vẽ:

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 3 bài 3

O là trung điểm của đoạn thẳng EF đúng hay sai?

3. Đoạn thẳng AB dài 146cm. M là trung điểm của AB. Độ dài đoạn thẳng AM là: ......... cm
4. Hình chữ nhật ABCD có chiều dài là cạnh AB = 20cm, chiều rộng là cạnh AD = 12cm. M là trung điểm cạnh AB, N là trung điểm cạnh CD. Tính chu vi của hình chữ nhật AMND?

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 3 bài 3

5. Cho hình vẽ

Điểm nào là trung điểm của AG?

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 3 bài 3

6. Cho hình vẽ.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 3 bài 3

Phát biểu nào sau đây sai

7. Cho đoạn thẳng AB, M là trung điểm của AB, I là trung điểm của AM. Biết đoạn thẳng AI = 34cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB?

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 3 bài 3

8. Phát biểu sau đây đúng hay sai?

Nếu M là trung điểm đoạn thẳng AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

9. O là trung điểm của các đoạn thẳng nào trong hình sau:

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 3 bài 3

10. Cho hình vẽ.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 3 bài 3

Phát biểu nào sau đây đúng

Bắt đầu ngay
1 57