Đề kiểm tra 15 phút bài Hạt và các bộ phận của hạt

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6

Mã số: 12665. Đã có 56 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Mời các em học sinh luyện tập với Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 6 bài Hạt và các bộ phận của hạt bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương trình Sinh học lớp 6. Chúc các em học tốt.

Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 được giới thiệu trên VnDoc.com là hệ thống đề kiểm tra theo bài giúp các em học sinh tự luyện tập tại nhà để nâng cao kiến thức môn Sinh học 6, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi học kì quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

1. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của hạt cây Một lá mầm:
2. Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt nằm ở đâu?
3. Điểm giống nhau giữa hạt của cây Một lá mầm và Hai lá mầm là:
4. Nhóm nào dưới đây gồm toàn hạt của cây Hai lá mầm?
5. Ở hạt đậu, chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa ở:
6. Hạt gồm những bộ phận nào?
7. Phôi của hạt gồm các bộ phận:
8. Ở hạt ngô (bắp), chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa ở:
9. Điểm khác nhau chủ yếu giữa hạt cây Một lá mầm và hạt cây Hai lá mầm là:
10. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của hạt cây Hai lá mầm?
Bắt đầu ngay
1 56