Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6: Thân dài do đâu

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 bài 14

Mã số: 12692. Đã có 76 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6 có đáp án

Mời các em học sinh luyện tập với Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 6 bài 14: Thân dài do đâu bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương 3 Sinh học lớp 6. Chúc các em học tốt.

Nhằm giúp các em học sinh có thể tự luyện tại nhà, VnDoc.com xin giới thiệu Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 bao gồm tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án theo bài, giúp các em học sinh tự luyện tập tại nhà để nâng cao kiến thức môn Sinh học 6, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi học kì quan trọng sắp tới. Chúc các em học tốt.

Mời các em tham khảo thêm:

1. Ở cây trưởng thành, khi cây được tỉa cành, cây sẽ phát triển như thế nào?
2. Những loại cây nào sau đây không cần bấm ngọn?
3. Những cây nào sau đây đều có thân dài ra nhanh?
4. Thân dài ra là do
5. Mục đích của bấm ngọn và tỉa cành.
6. Ở cây trưởng thành, khi cây được tỉa cành, cây sẽ phát triển như thế nào?
7. Cây nào sau đây cần ngắt ngọn khi trồng?
8. Ngày nay, người ta thường làm gì để tăng năng suất các cây trồng mà không dùng cách bấm ngọn?
9. Để chồi hoa, chồi lá phát triển thì người ta thường bấm ngọn cây vào lúc nào?
10. Đối với cây lấy quả và hạt, việc bấm ngọn có tác dụng gì?
Bắt đầu ngay
6 76