Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Vật lý lớp 9 - Đề số 3

Đề kiểm tra 1 tiết Vật lí lớp 9 có đáp án

Mã số: 10435. Đã có 185 bạn thử.

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lý 9

Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lý 9 - Đề 3 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho học sinh, với các câu hỏi bao quát kiến thức trọng tâm môn Lý 9 đã được học, hỗ trợ ôn luyện nâng cao kết quả học tập lớp 9.

1

Câu phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về mối liên hệ giữa cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó?

Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn

2

Có hai điện trở R1 và R2 (với R1 = R2 = r), gọi Rnt và R// lần lượt là điện trở tương đương của chúng khi được mắc nối tiếp và mắc song song. Kết quả nào sau đây là đúng?

3

Hai dây nhôm cùng tiết diện có điện trở lần lượt là 5Ω và 6Ω. Dây thứ nhất dài 15m. Chiều dài của dây thứ hai là bao nhiêu?

4

Công thức nào sau đây biểu diễn sự phụ thuộc của điện trở của dây dẫn vào chiều dài dây (l), tiết diện dây dẫn (S), điện trở suất của vật liệu làm dây (ρ) là đúng?

5

Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 10Ω và R2 = 20Ω mắc nối tiếp với nhau vào hai điểm có hiệu điện thế 12V. Cường độ dòng điện qua đoạn mạch là

6

Một bóng đèn có ghi 12V – 6W mắc vào nguồn điện 12V. Điện trở của bóng đèn là

7

Cho mạch điện như hình vẽ

Đề kiểm tra Vật lý 9

R1 = R2 = 2R3, vôn kế V chỉ 12 (V), A chỉ 2 (A).

Hiệu điện thế hai đầu mạch là

8

Bóng đèn điện bị đứt dây tóc, cần phải thay bóng đèn khác. Biện pháp nào sau đây đảm bảo an toàn điện?

9

Nếu đồng thời tăng điện trở của dây dẫn, cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua dây dẫn lên 2 lần thì nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn sẽ tăng lên như thế nào?

Bắt đầu ngay
2 185