Đề kiểm tra chương 1 Hình học lớp 7

Đề kiểm tra trắc nghiệm Hình học lớp 7 có đáp án

Mã số: 01251. Thời gian: 25 phút. Đã có 34.295 bạn thử.

Đề kiểm tra chương 1 Hình học lớp 7

Đề kiểm tra chương 1 Hình học lớp 7 là một tài liệu hữu ích giúp cho các em học sinh lớp 7 ôn tập và vận dụng kiến thức đã học trong chương 1 môn Hình học lớp 7 vào thực hành giải bài tập để hiểu rõ bài học hơn. Đề trắc nghiệm Toán lớp 7 này của chúng tôi cũng là một tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô trong việc ra đề kiểm tra nhằm đánh giá mức độ hiểu bài của học sinh.

Tải tài liệu học tập lớp 7 các môn

Câu 1:
Chọn câu đúng nhất.
Câu 2:
Chọn câu đúng nhất:
Câu 3:
Hai đường thẳng xx' và yy' vuông góc với nhau tạo thành:
Câu 4:
Đường trung trực của đoạn thẳng AB là:
Câu 5:
Tiên đền Ơclít được phát biểu là: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng
Câu 6:
Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì:
Câu 7:
Nếu a // c và b // c thì: 
Câu 8:
Cho hình chữ nhật ABCD. Có nhận xét gì về hai đường trung trực của các đoạn thẳng AD, BC?
Câu 9:
Cho đường thẳng MN cắt đoạn thăng AB tại I. Đường thẳng MN là trung trực của đoạn thẳng AB nếu:
Câu 10:
Cho hình vẽ: a // b, A1 = 60o, tính số đo góc B3?
Câu 11:
Cho góc xOy = 50o. Góc đối đỉnh của góc xOy có số đo là:
Câu 12:
Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì tạo thành cặp góc so le trong:
Câu 13:
Khẳng định sau đúng hay sai?
"Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng thì là đường trung trực của đoạn thẳng đó."
Câu 14:
Hai góc đối đỉnh thì:
Câu 15:
Cho hình vẽ bên, có A2 = 37o. Tính A3 = ?
Câu 16:
Trên hình 1 ở câu 15, có bao nhiêu cặp góc đối đỉnh?
Câu 17:
Hình vẽ bên (Hình 1) có a // b. Góc nào bằng góc A2
Câu 18:
Hình vẽ bên (Hình 1), a // b => A4 = Bvì đó là hai góc:
Câu 19:
Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì tạo thành cặp góc đồng vị:
Câu 20:
Đường thẳng xx' cắt yy' tại O, trong đó xOy = 60thì số đo góc x'Oy' là:
Bắt đầu ngay
526 34.295