Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 3

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Toán lớp 3

Mã số: 01220. Thời gian: 25 phút. Đã có 232 bạn thử.

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 3

Cùng làm quen với hình thức thi và kiểm tra dạng trắc nghiệm và hệ thống lại kiến thức toán học lớp 3 thông qua Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 3 của chúng tôi. Thông qua 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan sát với nội dung kiến thức chương trình môn toán lớp 3 trong 8 tuần học đầu tiên của năm học mới, các em học sinh sẽ có cơ hội ôn tập kiến thức, đồng thời rèn luyện kĩ năng vận dụng lý thuyết vào giải bài tập. Chúc các em thi tốt!

Câu 1:
Số bé nhất trong các số: 748; 632; 809; 623 là:
Câu 2:
Kết quả của phép tính cộng: 647 + 239 là:
Câu 3:
Kết quả của phép tính nhân: 28 x 4 là:
Câu 4:
Tìm x, biết: X x 4 = 52.
Câu 5:
Lớp 3A mua 126 quyển vởi, lớp 3B mua ít hơn lớp 3A là 19 quyển vở. Hỏi lớp 3B mua bao nhiêu quyển vở?
Câu 6:
Tìm số thích hợp để điềm vào chấm của 5m4cm = ……cm là:
Câu 7:
Kết quả của phép tính: 7 x 8 + 19 là:
Câu 8:
Kết quả của phép tính: 29 x 4 - 37 = ?
Câu 9:
Có 84 bút chì xếp đều vào 7 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu bút chì?
Câu 10:
Số 28 giảm đi 4 lần ta được bao nhiêu:
Câu 11:
Kết quả phép tính 48 m x 5 là:
Câu 12:
Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của: 28; 35; 42; …. là:
Câu 13:
Số tám trăm ba mươi sáu viết là:
Câu 14:
Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là:
Câu 15:
Tìm y, biết: y : 5 + 1 = 9?
Câu 16:
Độ dài đường gấp khúc HIKS là:
Câu 17:
Với ba chữ số 0, 5, 4 có thể viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?
Câu 18:
Lớp 2A có 36 học sinh được chia làm 6 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh?
Câu 19:
Tìm x, biết: (x - 36) x 6 = 30.
Câu 20:
20 x 4 - 29 = ?
Bắt đầu ngay
7 232