Đề ôn tập ở nhà lớp 2 môn Toán - Nghỉ dịch Covid-19 (Ngày 26/3)

Phiếu bài tập lớp 2 môn Toán có đáp án

Mã số: 14119. Đã có 1.365 bạn thử.

Học trực tuyến môn Toán lớp 2

Đề ôn tập ở nhà lớp 2 môn Toán - Nghỉ do dịch Corona ngày 26/3 là đề ôn tập trực tuyến bao gồm các dạng bài tập Toán lớp 2 cơ bản và nâng cao có đầy đủ đáp án cho các em tham khảo. Đây là tài liệu hữu ích giúp các em không bị quên đi kiến thức trong thời gian nghỉ học lâu dài.

Nhằm mang tới cho các em học sinh nguồn tài liệu ôn tập trong thời gian nghỉ dịch Covid 19, VnDoc tiếp tục giới thiệu bộ đề ôn tập ở nhà lớp 2 với đầy đủ Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Đây là những bài luyện tập online, các phụ huynh có thể dễ dàng hướng dẫn các con mình trực tiếp vào làm bài, và kiểm tra kết quả của con sau khi làm xong.

Tải tài liệu đầy đủ tại: Đề ôn tập ở nhà lớp 2 số 26

Mời các em làm tiếp đề của ngày hôm sau: Đề ôn tập ở nhà lớp 2 môn Toán và Tiếng Việt - Nghỉ dịch Covid-19 (Ngày 27/3)

Bài 1: Tính:
15kg + 5kg =
27kg - 7kg =
36kg + 6kg =
38kg - 4kg =
49kg + 16kg =
65kg - 25kg =
Bài 2. Năm nay mẹ 32 tuổi, mẹ kém bà 28 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi?
Tuổi của bà năm này là: .......... tuổi
Chỉ điền kết quả cuối cùng
Bài 3. Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là 90.
Hiệu cần tìm là: ...........
Chỉ điền kết quả cuối cùng
Bài 4: Tấm vải xanh dài 45m. Tấm vải đỏ ngắn hơn tấm vải xanh 18m. Hỏi tấm vải đỏ dài bao nhiêu mét?
Tấm vải đỏ dài ............m
Chỉ điền kết quả cuối cùng
Bài 5: Bao ngô cân nặng 36kg. Bao ngô nhẹ hơn bao gạo 11kg. Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Cân nặng của bao gạo là: .......... kg
Chỉ điền kết quả cuối cùng
Bắt đầu ngay
22 1.365