Trắc nghiệm Cộng, trừ đa thức

Câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm chương 4 Đại số 7 Bài 6: Cộng, trừ đa thức nằm trong bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 có đáp án. Đây là đề ôn tập môn Toán lớp 7 trực tuyến với các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp các em học sinh học tốt Toán hơn.

Nhằm giúp các em có thể tự học Toán 7 tại nhà, VnDoc giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán 7 online có đáp án. Đây là bộ tài liệu trực tuyến, các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây:

Tham khảo thêm:

 • Bài 1:

  Thu gọn đa thức 3y(x2 - xy) - 7x2(y + xy) ta được

 • Bài 2:

  Đa thức (1/5)xy(x + y) - 2(x2y - xy2) có bậc là:

  Trắc nghiệm Cộng, trừ đa thức

 • Bài 3:

  Đa thức nào dưới đây là kêt quả của phép tính 4x3yz - 4xy2z2 - yz(xyz + x3)?

 • Bài 4:

  Cho các đa thức A = 4x2 - 5xy + 3y2; B = 3x2 + 2xy + y2; C = -x2 + 3xy + 2y2. Tính A + B + C

 • Bài 5:

  Cho các đa thức A = 4x2 - 5xy + 3y2; B = 3x2 + 2xy + y2; C = -x2 + 3xy + 2y2. Tính A - B - C

 • Bài 6:

  Cho các đa thức A = 4x2 - 5xy + 3y2; B = 3x2 + 2xy + y2; C = -x2 + 3xy + 2y2. Tính C - A - B

 • Câu 7:

  Giả sử P = x - 1 và Q= 1 - x

 • Câu 8:

  Cho hai đa thức P(x)=2x2 1 và Q(x) = x+1. Hiệu P(x) - Q(x) bằng:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 742
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán lớp 7 Xem thêm