Đề ôn tập ở nhà lớp 2 - Nghỉ dịch Covid-19 (Ngày 27/3)

Phiếu bài tập lớp 2 môn Toán và Tiếng Việt có đáp án

Mã số: 14128. Đã có 1.370 bạn thử.

Học trực tuyến lớp 2 môn Toán và Tiếng Việt

Đề ôn tập ở nhà lớp 2 - Nghỉ do dịch Corona ngày 28/3 là đề ôn tập trực tuyến bao gồm các dạng bài tập cơ bản môn Toán và Tiếng Việt lớp 2, có đầy đủ đáp án cho các em tham khảo. Đây là tài liệu hữu ích giúp các em không bị quên đi kiến thức trong thời gian nghỉ học lâu dài.

Nhằm mang tới cho các em học sinh nguồn tài liệu ôn tập trong thời gian nghỉ dịch Covid 19, VnDoc tiếp tục giới thiệu bộ đề ôn tập ở nhà lớp 2 với đầy đủ Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Đây là những bài luyện tập online, các phụ huynh có thể dễ dàng hướng dẫn các con mình trực tiếp vào làm bài, và kiểm tra kết quả của con sau khi làm xong. Đề có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các con hiểu cách làm hơn.

Tải tài liệu đầy đủ tại: Đề ôn tập ở nhà lớp 2 số 27

Mời các em làm bài của ngày tiếp theo tại đây: Đề ôn tập ở nhà lớp 2 - Nghỉ dịch Covid-19 (Ngày 28/3)

1. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 môn Toán
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a) 35 + 44 =
b) 46 + 25 =
c) 80 – 47 =
d) 39 – 16 =
Bài 2: Tính
a) 16l + 5l – 10l =
b) 24kg – 13kg + 4kg =
Bài 3: Giải toán. Năm nay tuổi của ông là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số, ông lớn hơn bà 4 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi?
Tuổi của bà năm nay là: ........... tuổi
Chỉ điền kết quả cuối cùng
Bài 4:
a. Nhà bạn Mai nuôi 55 con gà. Nhà bạn Hà nuôi ít hơn nhà bạn Mai 12 con gà. Hỏi nhà bạn Hà nuôi bao nhiêu con gà?
Số gà nhà bạn Hà nuôi là:............. con
Chỉ điền kết quả cuối cùng
b. Em hái được 30 bông hoa, chị hái được nhiều hơn em 9 bông hoa. Hỏi chị hái được mấy bông hoa?
Chị hái được số bông hoa là: ............. bông
Chỉ điền kết quả cuối cùng
2. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 môn Tiếng Việt
Viết các từ ngữ vào chỗ trống sau khi đã điền đúng:
a) tr hoặc ch
bánh ....ưng
.....ung thành
sáng .....ưng
.......ung sức
b) ui hoặc uy
yêu q..´.....
tàu th..’....
c...′... đầu
đen th.........
c) ao hoặc au
1. số s....´...
2.
m..‘.... gà
3.
m...‘.. xanh
Bắt đầu ngay
8 1.370