Đề luyện trực tuyến lớp 2 - Nghỉ dịch Covid-19 (Ngày 30/04)

Học trực tuyến lớp 2 môn Toán và Tiếng Việt

VnDoc gửi tới các bạn Đề ôn tập ở nhà lớp 2 ngày 30/04 bao gồm các bài tập cơ bản môn Toán và Tiếng Việt lớp 2 có đáp án cho các em tham khảo và luyện tập trong thời gian nghỉ dịch Covid-19.

Nhằm giúp các em học sinh có thể học bài trực tuyến tại nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, VnDoc giới thiệu tài liệu Học trực tuyến lớp 2. Đây là các bài luyện trực tuyến nên các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và biết kết quả ngay khi làm xong.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề ôn tập ở nhà lớp 2 số 56

Lưu ý: Để làm bài test, mời các bạn nhấn vào chữ Bắt đầu ngay ở dưới

 • 1. Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán
 • Bài 1: Đặt tính rồi tính:
 • 68 + 14=
  82
 • 28 + 19 =
  47
 • 100 - 72 =
  28
 • 81 - 46 =
  35
 • 36 + 47=
  83
 • 84 - 29 =
  55
 • 100 – 53 =
  47
 • 62 + 38=
  100
 • Bài 2: Tìm x:
 • x + 24 = 69
  x =
  45
  x + 24 = 69
  x = 69 - 24
  x = 45
 • x + 19 = 91
  x =
  72
 • 23 + x = 41
  x =
  18
 • 50 - x = 37
  x =
  13
 • Bài 3: Bạn Bảo có 40 viên bi, bạn Cường có nhiều hơn bạn Bảo 12 viên bi. Hỏi bạn Cường có bao nhiêu viên bi?
  Bạn Cường ......... viên bi
  52
  Bạn Cường có số viên bi là:
  40 + 12 = 52 viên
  Đáp số: 52 viên bi
 • Bài 4: Bạn Thảo hái được 28 bông hoa, bạn Phụng hái được ít hơn bạn Thảo 9 bông hoa. Hỏi bạn Phụng hái được bao nhiêu bông hoa?
  Bạn Phụng hái được ....... bông hoa
  19
  Bạn Phụng hái được số bông hoa là:
  28 - 9 = 19 bông hoa
  Đáp số: 19 bông hoa
 • Bài 5: Bạn Diễm cân nặng 28 kg, bạn Lân cân nặng hơn bạn Diễm 5 kg. Hỏi bạn Lân cân nặng bao nhiêu ki lô gam?
  Bạn lân cân nặng ......kg
  33
  Bạn lân cân nặng số kg là:
  28 + 5 = 33kg
  Đáp số: 33kg
 • 2. Phiếu ôn tập ở nhà môn Tiếng Việt
 • Câu 1.
  Bộ phận in đậm trong câu Chủ nhật tới, cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú”. Trả lời cho câu hỏi nào:
 • Câu 2/ Câu: “Bố làm gì cũng khéo” thuộc mẫu câu nào?
 • Câu 3/ Câu “Bố Trung là người rất khéo tay.”có cấu tạo như thế nào?
 • Câu 4 / Trong các cặp từ sau, cặp từ nào cùng nghĩa với nhau?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
35 3.071
Sắp xếp theo
  Tiếng Việt lớp 2 Xem thêm