Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 23/03)

Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 2 có đáp án

VnDoc tiếp tục giới thiệu Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 - Ngày 23/03 cho các em luyện tập trong thời gian nghỉ dịch Covid-19. Đây là đề tiếng Anh trực tuyến bao gồm nhiều dạng bài tập khác nhau có đáp án chi tiết giúp các em tham khảo sau khi làm xong.

Nhằm mang đến cho em học sinh lớp 2 tài liệu học tập hữu ích trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, VnDoc giới thiệu bộ phiếu bài tập tự ôn ở nhà lớp 2 đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Đây là những dạng bài online nên phụ huynh có thể hướng dẫn các con mình vào làm bài trực tiếp để biết ngay kết quả sau khi làm xong.

Tải toàn bộ tài liệu tại đây: Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 2 ngày 23-03

Tham khảo thêm:

 • Task 1. Fill in the blanks:
 • 1. Play _____ me
  Chỉ điền từ còn thiếu
  with
 • 2. Sw_ng
  Chỉ điền chữ cái còn thiếu, tương tự với những câu sau
  i
 • 3. Sl_de
  i
 • 4. Da_dy
  d
 • 5. S_ster
  i
 • 6. Br_ther
  o
 • 7. Bre_d
  a
 • 8. Me_t
  a e
 • 9. Mom_y
  m
 • 10. Ru_
  n
 • Task 2. Reorder the words.
 • 1. the/where’s/soap?
  Where's the soap?
 • 2. it/is/Here.
  Here it is.
 • 3. fish/I/like.
  I like fish.
 • 4. home/I’m.
  I'm home.
 • 5. rice/don’t/like/I.
  I don't like rice.
 • 6. me/Play/with.
  Play with me.
 • 7. swing/Let’s!
  Let's swing!
 • 8. my/He’s/daddy.
  He's my daddy.
 • 9. my/She’s/mommy.
  She's my mommy.
 • 10. shampoo/the/Where’s?
  Where's the shampoo?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 666
Sắp xếp theo

  Tiếng Anh lớp 2

  Xem thêm