Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 20/03)

Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 2 có đáp án

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 - Ngày 20/03 là đề trắc nghiệm trực tuyến bao gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập trong thời gian nghỉ dịch Covid-19. Bài tập có đáp án chi tiết giúp các em tham khảo sau khi làm xong.

Nhằm mang đến cho em học sinh lớp 2 tài liệu học tập hữu ích trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, VnDoc giới thiệu bộ phiếu bài tập tự ôn ở nhà lớp 2 đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Đây là những dạng bài online nên phụ huynh có thể hướng dẫn các con mình vào làm bài trực tiếp để biết ngay kết quả sau khi làm xong.

Tải toàn bộ tài liệu tại đây: Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 2 ngày 20-03

Tham khảo thêm:

 • Task 1. Odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • Task 2. Match

  1. Play with me

  a. Here it is

  2. Look at the stars!

  b. Yuck! I don’t like fish

  3. Where’s the shampoo?

  c. This is my family

  4. Dinner’s ready!

  d. Ok. Let’s run

  5. I’m home

  e. I’m hot

  6. I’m hungry

  f. Red light. Stop

  7. Green light.Go

  g. Good night,Daddy

  8. It’s sunny

  h. I want a sandwich

 • 1 -
  d
 • 2 -
  g
 • 3 -
  a
 • 4 -
  b
 • 5 -
  c
 • 6 -
  h
 • 7 -
  f
 • 8 -
  e
 • Task 3. Choose:
 • 1. Look____ the moon!
 • 2.____I like sandwich
 • 3.she’s ____ farmer
 • 4.I ___ like meat
 • 5.____ light.Stop
 • 6.What is ____ name?
 • 7.My___ is Kate
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 591
Sắp xếp theo

Tiếng Anh lớp 2

Xem thêm