Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 19/03)

Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 2 có đáp án

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 - Ngày 19/03 được VnDoc giới thiệu sau đây bao gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập trong thời gian nghỉ dịch Covid-19. Bài tập có đáp án chi tiết giúp các em tham khảo sau khi làm xong.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 2 không bị xao nhãng kiến thức trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, VnDoc giới thiệu bộ phiếu bài tập tự ôn ở nhà lớp 2 đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Đây là những dạng bài online nên phụ huynh có thể hướng dẫn các con mình vào làm bài trực tiếp để biết ngay kết quả sau khi làm xong.

Tải toàn bộ tài liệu tại đây: Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 2 ngày 19-03

Tham khảo thêm:

 • Task 1. Look and write:
 • 1. c h k i c n e > ………
  chicken
 • 2. y n n u s > …………
  sunny
 • 3. o u p s > ……….
  soup
 • 4. o o n l d e s > ……………
  noodles
 • 5. c l o d > ……………
  cold
 • 6. w t e > …………..
  wet
 • 7. g n i n i a r > …………….
  raining
 • 8. o h t > …………..
  hot
 • 9. d l o c > …………..
  cloud
 • 10. g n s n o i w > ………
  snowing
 • Task 2. Odd one out
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Task 3. Choose the correct answer.

  Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 19/03

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 591
Sắp xếp theo

Tiếng Anh lớp 2

Xem thêm