Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 21/03)

Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 2 có đáp án

VnDoc giới thiệu Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 - Ngày 21/03 cho các em luyện tập trong thời gian nghỉ dịch Covid-19. Đề tiếng Anh bao gồm nhiều dạng bài tập khác nhau có đáp án chi tiết giúp các em tham khảo sau khi làm xong.

Nhằm mang đến cho em học sinh lớp 2 tài liệu học tập hữu ích trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, VnDoc giới thiệu bộ phiếu bài tập tự ôn ở nhà lớp 2 đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Đây là những dạng bài online nên phụ huynh có thể hướng dẫn các con mình vào làm bài trực tiếp để biết ngay kết quả sau khi làm xong.

Tải toàn bộ tài liệu tại đây: Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 2 ngày 21-03

Tham khảo thêm:

 • Task 1. Unscramble:
 • 1. me/with/play
  Play wih me
 • 2. want/I /a /hamburger
  I want a hamburger.
 • 3. ‘s/she/sister/my.
  She's my sister.
 • 4. It/here/is.
  Here it is.
 • 5. The/where/’s/soap?
  Where's the soap?
 • 6. At/the /sky/Look!
  Look at the sky!
 • 7. Let/’s/ok/swing.
  Ok, let's swing.
 • 8. ‘s/dinner/ready
  Dinner's ready.
 • 9. She/police/a/officer/’s.
  She's a police officer.
 • 10. It’s/hot/sunny,/I’m.
  It's sunny, I'm hot.
 • 11. want/I/soda/a.
  I want a soda.
 • Task 2.Odd one out
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 7.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 582
Sắp xếp theo

  Tiếng Anh lớp 2

  Xem thêm