Đề ôn tập ở nhà lớp 2 môn Toán - Nghỉ dịch Covid-19 (Ngày 24/3)

Bài ôn tập ở nhà môn Toán lớp 2 có đáp án

Đề ôn tập ở nhà lớp 2 môn Toán - Nghỉ do dịch Corona ngày 24/3 là đề ôn tập trực tuyến bao gồm các dạng bài tập Toán lớp 2 cơ bản và nâng cao có đầy đủ đáp án cho các em tham khảo. Đây là tài liệu hữu ích giúp các em không bị quên đi kiến thức trong thời gian nghỉ học lâu dài.

Nhằm đảm bảo tài liệu cho các em học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ dịch Covid 19, VnDoc tiếp tục giới thiệu bộ đề ôn tập ở nhà lớp 2 với đầy đủ Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Đây là những bài luyện tập online, các phụ huynh có thể dễ dàng hướng dẫn các con mình trực tiếp vào làm bài, và kiểm tra kết quả của con sau khi làm xong.

Tải tài liệu đầy đủ tại: Đề ôn tập ở nhà lớp 2 số 24

Mời các em làm tiếp đề của ngày hôm sau: Đề ôn tập ở nhà lớp 2 môn Toán và Tiếng Việt - Nghỉ dịch Covid-19 (Ngày 25/3)

 • 1. Tính
 • a) 37 + 35 + 18 =
  90
 • b) 42 + 9 + 15 + 7 =
  73
 • 2. Mỗi bàn có 2 học sinh ngồi. Hỏi 12 bàn có bao nhiêu học sinh ngồi?
  12 bàn có số học sinh ngồi là: ............. học sinh
  Chỉ điền kết quả cuối cùng
  24
  12 bàn có số học sinh ngồi là:
  12 x 2 = 24 học sinh
  Đáp số: 24 học sinh
 • 3. Mỗi túi gạo có 3 kg gạo. Hỏi 5 túi gạo có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
  5 túi gạo có số kg gạo là: .............kg
  Chỉ điền kết quả cuối cùng
  15
  5 túi gạo có số kg gạo là: 5 x 3 = 15kg
  Đáp số: 15kg
 • 4. Viết tiếp ba số nữa:
 • a) 8; 10; 12; …; …; ….; 20.
  Chỉ điền tiếp 3 số còn thiếu, giữa 3 số cách nhau bằng dấu chấm phẩy, những câu sau cũng tương tự
  14; 16; 18
 • b) 20; 18; 16; …; …; ….; 8.
  14; 12; 10
 • c) 12; 15; 18; …; …; ….; 30.
  21; 24; 27
 • 5. Thứ năm tuần này là ngày 15 tháng 6.
 • a. Thứ năm tuần trước là ngày..........
  Điền đáp án theo ví dụ sau: 7 tháng 6
  8 tháng 6
 • b. Thứ năm tuần sau là ngày ……
  22 tháng 6
 • c. Thứ ba tuần trước là ngày ……
  6 tháng 6
 • d. Thứ bảy tuần sau là ngày ……
  24 tháng 6
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
11 1.125
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 2 KNTT

Xem thêm