Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán trường tiểu học Hòa Hưng 3, Kiên Giang năm 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì I lớp 3 môn Toán có đáp án

Mã số: 08413. Đã có 216 bạn thử.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán trường tiểu học Hòa Hưng 3, Kiên Giang năm 2017 - 2018 do VnDoc đăng tải nhanh nhất nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố kiến thức Toán 3 đã học, đồng thời nắm bắt được cấu trúc bài kiểm tra học kì 1.

1
Kết quả của phép nhân 5 x 6 là:
2
Kết quả của phép chia 67 : 6 là:
3
Số dư của phép chia 15 : 7 là:
4
Một hình vuông có cạnh 7 cm. Chu vi hình vuông là:
5
Một lớp học có 24 học sinh được xếp thành 6 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy học sinh?
6

Tính giá trị của biểu thức:

40 – 5 x 6 = .................

7

Đồng hồ bên chỉ mấy giờ?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

8

Một bức tranh hình chữ nhật có chiều dài 13 cm, chiều rộng 7 cm. Chu vi của bức tranh là:

9
Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 36 kg gạo, ngày thứ hai bán ít hơn ngày thứ nhất 10 kg gạo. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki – lô – gam gạo?
Trả lời: Cả hai ngày cửa hàng bán được số ki – lô – gam gạo là ...kg
Bắt đầu ngay
6 216