Đề thi Violympic Toán Tiếng việt lớp 3 vòng 2 năm học 2018 - 2019

Luyện thi giải Toán lớp 3 qua mạng Internet

Mã số: 10249. Đã có 4.542 bạn thử.

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 3 có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến giải Toán trên Internet lớp 3 vòng 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi Violympic lớp 3 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Toán lớp 3 qua mạng Internet gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp học sinh lớp 3 rèn luyện những kỹ năng làm bài thi cơ bản trước khi tham gia vòng thi Toán trực tuyến tiếp theo.

Một số đề luyện thi trực tuyến lớp 3 khác:

Đập dế.
Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây.
1. Tính: 2 x 9 = …..
2. Tính: 5 x 6 = …..
3. Tính: 12 : 3 = …..
4. Tính: 24 : 4 = …..
5. Tính: 15 : 3 + 5 = …..
6. Tính: 3m x 7 = …..
7. Tính: 36 kg : 4 = ….. .
8. Tính: 20 – 19 + 18 – 17 + 16 – 15 + ….. + 4 – 3 + 2 - 1 = …..
9. Tính: 1 + 2 – 3 + 4 – 5 + 6 – 7 + … + 18 – 19 + 20 = …..
10. Tìm a, biết: 2 x a = 7 x 2. Vậy a = ……….
11. Tìm x, biết: 2 x a = 14. Vậy a = ……….
12. Tìm a, biết: a x 3 + a x 2 = 30. Vậy a = ……….
13. Tìm a, biết: a : 5 = 10. Vậy a = ……….
14. Tìm số tự nhiên x, biết: 10 > x : 2 > 8. Vậy x = ……….
15. Thừa số thứ nhất là 2, thừa số thứ hai là 10 thì tích là: ……
Trả lời những câu hỏi dưới đây.
1. Tính: 69 + 525 = …...
2. Tính: 182 + 324 = …...
3. Tính: 257 + 82 = …...
4. Tính: 475 + 108 = …...
5. Tính: 406 - 372 = …..
6. Tính: 472 - 156 = …...
7. Tính: 736 – 452 = …...
8. Tính: 738 – 485 = …...
9. Tính: 213 + 458 + 155 = …...
10. Tính: 340 + 273 - 105 = …...
11. Tính: 4 x 9 + 125 = …...
12. Tính: 5 x 10 – 16 = …...
13. Tính: 3dm 2cm + 8cm = ……….dm.
14. Tìm x, biết: x – 276 = 75 + 56. Vậy x = …...
15. Tìm x, biết: 82 + x + 133 = 563. Vậy x = …...
Bắt đầu ngay
87 4.542