Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 4 năm 2014-2015

Luyện thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 - Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 cấp huyện

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 4 trên VnDoc. Trong đề này, các em sẽ được thực hành luyện tập làm các dạng bài tập trong đề thi Violympic tiếng anh lớp 3. Thử sức mình xem trình độ Tiếng Anh của mình đang ở mức nào nhé. Chúc các em làm bài tốt!

 • Excercise 1. Choose the best answer.
 • 1. ... is Mary.
 • 2. Nice to ... you!
 • 3. That is a cha...r.
 • 4. Let's lea...n English.
 • 5. They are Jane ... Tim.
 • 6. Hello, ... Kate.
 • 7. What is ... name?
 • 8. Lo...k at the board, please.
 • Exercise 2. Fill in the blank.
 • 1. N_ _e to meet you, Sam.
  ic IC
 • 2. What _s this? - This is a book.
  i I
 • 3. Let's ma_e a circle.
  k K
 • Exercise 3. Match.

                                    A                                                           B
  1. Listena.      Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 4
  2. Lampb.       Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 4
  3. Starc.       Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 4
  4. Brownd.    Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 4
  5. Writee.     Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 4
  6. Cassettef.      Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 4
  7. Greeng. Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 4
 • Sau đây là một ví dụ cho em:
  Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 3 vòng 4
 • 2.
  b B
 • 3.
  g G
 • 4.
  c C
 • 5.
  a A
 • 6.
  e E
 • 7.
  f F
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
50 5.498
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

  Xem thêm