Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam - Đề 2

Trắc nghiệm Atlat Địa lí 12

Mã số: 14826. Đã có 7 bạn thử.

Trắc nghiệm Atlat Địa lí 12 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam - Đề 2 gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tốt môn Địa 12ôn thi THPT Quốc gia 2020 đạt kết quả cao.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí 12 có đáp án tổng hợp tất cả kiến thức Atlat Địa lí Việt Nam trong chương trình Địa 12 do VnDoc biên soạn và tổng hợp, giúp các em có thêm bài luyện tập và làm quen với dạng câu hỏi hay gặp trong đề thi.

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết loại đất nào của nước ta chiếm diện tích nhiều nhất?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết vùng nào của nước ta có diện tích đất phù sa lớn nhất?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, hãy cho biết nước ta có bao nhiêu khu dự trữ sinh quyển thế giới?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, hãy cho biết các loại cá tập trung nhiều nhất ở đâu?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, hãy cho biết loài vooc tập trung nhiều nhất ở khu nào của nước ta?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết vùng nào của nước ta có mật độ dân số đông nhất?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết cơ cấu lao động đang làm việc trong khu vực kinh tế nào là đông nhất?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết nước ta có bao nhiêu thành phố có quy mô dân số trên 1 triệu người?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm công nghiệp lớn nhất ở miền Trung là:
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết vùng nào của nước ta tập trng nhiều trung tâm công nghiệp nhất?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết vùng nào của nước ta có GDP bình quân đầu người thấp nhất cả nước (tính đến năm 2007)?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết đất của nước ta được sử dụng nhiều nhất vào:
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết dừa được trồng nhiều nhất ở khu vực nào?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết Tây Nguyên chăn nuôi loại động vật nào nhiều nhất?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết số lượng trâu tập trung nhiều nhất ở đâu?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết vùng nào của nước ta có số lượng lợn nhiều nhất?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết vùng nào của nước ta tỉ lệ diện tích cây công nghiệp lớn nhất?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết vùng nào của nước ta có diện tích cây lâu năm nhiều nhất?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết vùng nào của nước ta có diện tích và sản lượng lúa lớn nhất cả nước?
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết vùng nào của nước ta có diện tích cây rừng thấp nhất cả nước?
Bắt đầu ngay
1 7