Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 7

Vật lý 11 bài 7: Dòng điện không đổi - Nguồn điện

Mã số: 09576. Đã có 76 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 7 do VnDoc sưu tầm và biên soạn, với các câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng nhiều dạng bài tập, hỗ trợ quá trình ôn luyện bài học, nâng cao kết quả dạy và học môn Vật lý.

1

Chọn phát biểu đúng

2

Cường độ dòng điện được đo bằng

3

Công thức xác định cường độ dòng điện không đổi là:

4

Điều kiện để có dòng điện là:

5

Ngoài đơn vị ampe (A), đơn vị cường độ dòng điện có thể là

6

Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng

7

Hai điện cực kim loại trong pin điện hoá phải

8

Hai cực của pin điện hoá được ngâm trong chất điện phân là dung dịch

9

Trong nguồn điện hoá học (pin, acquy) có sự chuyển hoá từ

10

Công thức lực lạ làm dịch chuyển điện lượng 4C từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn điện là 24J. Suất điện động của nguồn là:

11

Suất điện động của một acquy là 3V lực lạ dịch chuyển một điện lượng đã thực hiện công là 6mJ. Điện lượng dịch chuyển qua acquy đó là

12

Một điện lượng 5.10-3C dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian 2s. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này là:

13

Dòng điện có cường độ 0,32 A đang chạy qua một dây dẫn. Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫ đó trong 20s là:

14

Đặt hiệu điện thế 24 V vào hai đầu điện trở 20 Ω trong khoảng thời gian 10s. Điện lượng chuyển qua điện trở này trong khoảng thời gian đó là

15

Một pin Vôn-ta có suất điện động 1,1V công của pin này sinh ra khi có một điện lượng 27C dịch chuyển qua pin là

16

Một bộ acquy có thể cung cấp một dòng diện có cường độ 3A liên tục trong 1 giờ thì phải nạp lại, cường dộ dòng điện mà acquy này có thể cung cấp nếu nó được sử dụng lien tục trong 15 giờ thì phải nạp lại là

17

Một bộ acquy có suất điện động 12V. Khi được mắc vào mạch điện, trong thời gian 5 phút, acquy sinh ra một công là 720J. Cường độ dòng điện chạy qua acquy khi đó là

Bắt đầu ngay
1 76