Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 5

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 5 với các câu hỏi lý thuyết, bài tập vận dụng, hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức, đồng thời ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Vật lý lớp 11.

 • 1

  Biết điện thế tại điểm M trong điện trường là 24V. Electron có điện tích –e = -1,6.10-19 C đặt tại điểm M có thế năng là:

 • 2

  Biểu thức nào sau đây sai:

 • 3

  Điện tích q di chuyển trong điện trường giữa hai điểm M, N có hiệu điện thế UMN = 2,4V thì lực điện trường sinh công -3,84.10-6J. Giá trị của điện tích q là

 • 4

  Điện tích q chuyển động từ M đến N trong một điện trường đều, công của lực điện càng nhỏ nếu

 • 5

  Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 32V. NHận xét nào sau đây đúng?

 • 6

  Một proton chỉ chịu tác dụng của lực điện, chuyển động trong điện trường đều dọc theo một đường sức từ điểm C đén điểm D. Nhận xét nào sau đây sai?

 • 7

  Một electron bay với vận tốc v→o vào trong điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng theo hướng song song, cách đều hai bản.Nhận xét nào sau đây đúng?

 • 8

  Ba điểm A, B, C nằm trong một điện trường đều tại 3 đỉnh của một tam giác vuông có cạnh AB vuông góc với đường sức của điện trường (hình 5.1). Nhận xét nào sau đây là sai?

  Trắc nghiệm Vật lý 11

 • 9

  Một electron bay với vận tốc 1,2.107 m/s từ điểm M có điện thế VM = 900V dọc theo một đường sức điện trong một điện trường đều. Biết điện tích của electron bằng -1,6.10-19 C, khối lượng của electron bằng 9,1.10-31 kg. Điện thế tại điểm N mà ở đó electron dừng lại là:

 • 10

  Một hạt bụi khối lượng m mang điện tích q>0 nằm cân bằng trong điện trường đều giữa hai bản kim loại mang điện tích trái dấu. khoảng cách giữa hai bản là d. Hiệu điện thế giữa hai bản là U. Nhận xét nào sau đây sai?

 • 11

  Một electron chuyển động dọc theo một đường sức điện trong điện trường đều giữa hai bản kim loại tích điện trái dấu. Hiệu điện thế giữa hai bản là 120V. Biết rằng electron được đặt không vận tốc ban đầu cách bản điện tích dương 1,5cm. Khoảng cách giữa hai bản là 2cm. Điện tích của electron bằng -1,6.10-19 C, khối lượng electron bằng 9,1.10-31 kg. Vận tốc của electron khi đến bản dương là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 242
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Vật lý 11

  Xem thêm