Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 3

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 3 là tài liệu tham khảo hữu ích hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố lý thuyết bài học, làm quen các dạng câu hỏi khác nhau nhằm nâng cao thành tích học tập môn Vật lý.

 • 1

  Tìm phát biểu sai về điện trường

 • 2

  Các hình vẽ 3.1 biểu diễn vecto cường độ điện trường tại điểm M trong điện trường của điện tích Q. Chỉ ra các hình vẽ sai:

  Trắc nghiệm Vật lý 11

 • 3

  Tìm phát biểu sai. Vecto cường độ điện trường \underset{F}{\rightarrow} tại một điểm

 • 4

  Một điện tích điểm q = -2,5.10-7C đặt tại điểm M trong điện trường, chịu tác dụng của lực điện trường có độ lớn 6,2.10-2N. Cường độ điện trường tại M là:

 • 5

  Kết luận nào sau đây là sai?

 • 6

  Cường độ điện trường của điện tích điểm Q tại một điểm cách nó một khoảng r trong điện môi đồng chất có hằng số điện moi ɛ có độ lớn là

  Trắc nghiệm Vật lý 11

 • 7

  Hai điểm tích điểm q1 = 2.10-8C; q2 = 10-8C đặt tại hai điểm A, B trong không khí cách nhau 12cm. Cường độ điện trường tại điểm M có AM = 8cm; BM = 4cm là

 • 8

  Hai điện tích điểm q1 = 9.10-8C; q2 = -9.10-8C đặt tại hai điểm A, B trong không khí cách nhau 25cm. Cường độ điện trường tại điểm M có AM = 15cm; BM = 20cm là

 • 9

  Điện tích điểm q1 = 10-6C đặt tại điểm A; q2 = -2,25.10-6C đặt tại điểm B trong không khí cách nhau 18cm. Điểm M trên đường thẳng qua A, B mà có điện trường tại M bằng 0 thỏa mãn

 • 10

  Một hạt bụi khối lượng 10-4g mang điện tích q nằm cân bằng trong điện trường đều có vecto cường độ điện trường \underset{E}{\rightarrow} có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống (E = 1600 V/m). Lấy g = 10m/s2. Điện tích của hạt bụi là

 • 11

  Một quả cầu nhỏ khối lượng g mang điện tích 10-5C được treo ở đầu một sợi chỉ tơ đặt trong điện trường đều có vecto cường độ điện trường \underset{E}{\rightarrow} nằm ngang (E = 2000 V/m). Khi quả cầu nằm cân bằng, dây treo lệch với phương thẳng đứng góc α là

 • 12

  Một electron bay trong điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng tích điện trái dấu từ bản âm sang bản dương. Khoảng cách giữa hai bản là 2cm. Cường độ điện trường đều là 9.104V/m. Electron có điện tích –e = -1,6.10-19 C, khối lượng m = 9,1.10-31 kg vận tốc ban đầu của electron bằng 0. Thời gian bay của electron là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 370
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Vật lý 11

  Xem thêm