Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 6

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 6 do VnDoc biên soạn và đăng tải, với bộ câu hỏi lý thuyết kết hợp bài tập trắc nghiệm Vật lý đa dạng nhưng vẫn bám sát nội dung trọng tâm bài học.

 • 1

  Tìm phát biểu sai

 • 2

  Trường hợp nào dưới đây tạo thành một tụ điện?

 • 3

  Công thức nào sau đây không phải là công thức xác định năng lượng của tụ điện?

  Trắc nghiệm Vật lý 11

 • 4

  Một tụ điện có điện dung 2µF được tích điện ở hiệu điện thế U. Biết điện tích của tụ là 2,5.10-4C. Hiệu điện thế U là:

 • 5

  Một tụ điện có điện dung 2µF được tích điện ở hiệu điện thế 12V. Năng lượng điện trường dự trữ trong tụ điện là:

 • 6

  Trên vỏ một tụ điện có ghi 50µF-100V. Điện tích lớn nhất mà tụ đú tích được là:

 • 7

  Một tụ điện phẳng có điện dung 6µF. Sauk hi được tích điện, năng lượng điện trường dự trữ trong tụ điện là 1,875.10-3J. Điện tích của tụ điện là:

 • 8

  Một tụ điện phẳng có điện dung 4µF, khoảng cách giữa hai bản tụ là 1mm. Năng lượng điện trường dự trữ trong tụ điện có giá trị lớn nhất là 0,045J. Cường độ điện trường lớn nhất mà điện môi giữa hai bản tụ còn chịu được là:

 • 9

  Một tụ điện phẳng có điện dung 4,8nF được tích điện ở hiệu điện thế 200V thì số electron đã di chuyển đến bản tích điện âm của tụ điện là:

 • 10

  Tụ điện có điện dung C1 = 2µF được tích điện ở hiệu điện thế 12V. Tụ điện có điện dung C2 = 1µF được tích điện ở hiệu điện thế 15V. Sau đó ngắt hai tụ điện ra khỏi nguồn điện và mắc các bản cùng dấu của hai tụ với nhau. Điện tích của mỗi tụ sau khi nối là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 182
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 11

Xem thêm